Informacje o nasWydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych (WMP.SNŚ) jest jednym z dziesięciu wydziałów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2000 roku powstał Wydział Matematyki. W 2001 roku, po połączeniu ze Szkołą Nauk Ścisłych powstał Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych.

Wydział zatrudnia ponad 70 pracowników naukowo-dydaktycznych. Są wśród nich m.in. członkowie:

  • Polskiej Akademii Nauk,
  • Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
  • Polskiego Towarzystwa Fizycznego,
  • Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
  • Amerykańskiego Towarzystwa Matematyczno,
  • Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki,
  • Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

logo_wmp_sns