Statystyka Medyczna

Studia Podyplomowe

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oferuje studia podyplomowe w zakresie statystyki medycznej adresowane do osób prowadzących albo wspierających badania w naukach medycznych, farmaceutycznych lub weterynaryjnych.

Zdobyta wiedza umożliwia słuchaczom zrozumienie wykorzystania statystyki w publikacjach specjalistycznych. Studia kształtują umiejętności wykorzystania pakietów Statistica i Excel oraz języków programowania SVB i VBA do planowania badań oraz opracowania i publikacji ich wyników.

Zapraszamy!

Czas trwania 2 semestry
Liczba godzin dydaktycznych 180
Termin rozpoczęcia październik bieżącego roku
Liczba zjazdów w semestrze 9
Kryterium rekrutacyjne ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia
Liczba słuchaczy minimum 25 osób
Cena 5000 zł za dwa semestry (2500 za semestr)
Zapisy poprzez stronę https://podyplomowe.uksw.edu.pl/index.php