Program studiów

Słuchaczom oferujemy konwersatoria (K) i zajęcia laboratoryjne (L):

  1. Vademecum statystyki medycznej, 30 h - K + 30 h - L, semestr 1.
  2. Excel na co dzień, 30 h - L, semestr 1.
  3. Statistica - pakiet medyczny, 30 h - L, semestr 2.
  4. Automatyzacja obliczeń - VBA i SVB, 30 h - K + 30 h - L, semestr 2.

Opłata

5000 PLN za dwusemestralne kształcenie.

Dla porównania można sięgnąć do cennika dwudniowych kursów oferowanych przez StatSoft Polska http://media.statsoft.nazwa.pl/_old_dnn/downloads/terminarz.pdf

  • “Statystyka w medycynie - metody podstawowe” - 1595 zł,
  • “Statystyka w medycynie - analiza danych jakościowych” - 1595 zł,
  • “Statystyka w medycynie - metody zaawansowane” - 1695 zł.

Rynkowe ceny szkoleń w zakresie pakietu Excel kształtują się podobnie.

Planowana liczba słuchaczy

Studia zostaną uruchomione, jeśli zbierze się co najmniej 25 osób.

Zebrane opinie

Sebastian Szmit (dr hab. n. med. Klinika Krążenia Płucnego i Chorób Zakrzepowo-Zatorowych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ECZ Otwock):

“Mój doktorant i inni studenci strasznie narzekają, że mimo że dostają od uczelni licencję na Excela i Statisticę, to nikt nie uczy jak ich używać, więc program powinien chwycić.”

Piotr Kowalewski (dr n. med. Wojskowy Instytut Medyczny):

”… świetnie przygotowana rzecz. Już pierwszy semestr pozwala zrozumieć 70-80% zagadnień statystycznych w publikacjach medycznych. To z drugiej strony ważne, że już w pierwszym semestrze są wszystkie podstawy, dzięki temu łatwiej ogarnąć to co dalej. Bardzo dobry dobór programów - Excel - bo ma go każdy w swoim PC. Statistica - też świetnie, bo korzystają z niej duże ośrodki kliniczne. My, WUM, chyba cześć biologiczna PANu… Bardzo dobry program. Myślę, że chętnych nie zabraknie.”


Źródło grafiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur (odczyt: 12 kwietnia 2018)